top of page
Search

Chương trình dành cho người mua nhà đầu tiên

Updated: May 18, 2021

Nhà cho người lao động

Habitat for Humanity of Orange County (Habitat OC) xây dựng nhà để bán cho cư dân Quận Cam có thu nhập vừa phải. Điều này tạo cơ hội cho việc sở hữu nhà cho những gia đình không có khả năng mua nhà theo giá thị trường. Habitat OC đã lấy được đất từ các thành phố địa phương để xây dựng nhà để đổi lấy Habitat OC, hứa sẽ duy trì khả năng chi trả của lực lượng lao động mà họ xây dựng. Dưới đây là mô tả về chương trình Habitat OC cộng để bán cho người mua có thu nhập vừa phải.Thông tin cần thiết khi mua nhà

• Giá mua sẽ thấp hơn giá thị trường cho một ngôi nhà tương tự và sẽ được đặt ở mức giá phải chăng

người mua có thu nhập vừa phải.

• Deed Restriction sẽ giới hạn giá bán trong tương lai của căn nhà.

• Phải được Nhà bank đồng ý đủ điều kiện cho một khoản vay với tối thiểu 5% downpayment ( tiền đặt cọc) và chi phí làm giấy tờ khi đóng hồ sơ.

• Nhà phải là để ở và không được đem cho thuê lại, toàn bộ hoặc một phần.

• Không bị (bankruptcies) phá sản trong vòng bốn năm qua hoặc Bị ( Foreclosures) tịch thu trong bảy năm qua kể từ ngày giải quyết.

Hạn chế

• Nhà ở cho người lao động phải được bán cho một gia đình đủ điều kiện có thu nhập vừa phải dưới 120% Thu nhập trung bình khu vực cho Quận Cam. (Xem biểu đồ bên dưới).

• Thu nhập tối đa được phép mua căn nhà này được xác định theo hướng dẫn của Bộ Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) được công bố bởi Bộ Phát triển Nhà ở và Cộng đồng của Tiểu bang California. Những giá trị này thay đổi trên cơ sở hàng năm.

• Tổng thu nhập của tất cả các thành viên trong gia đình từ tất cả các nguồn (việc làm, hỗ trợ trẻ em, SSI, An sinh xã hội, khuyết tật, hưu trí, lương hưu và các lợi ích khác) phải được đưa vào.

Giới hạn thu nhập 2019 theo số người trong gia đình

Số người Min Income 80% AMI Max Income 120% AMI

1 $66,500 $82,250

2 $76,000 $94,000

3 $85,500 $105,750

4 $94,950 $117,500

5 $102,550 $126,900

6 $110,150 $136,300

7 $117,750 $145,700

8 $125,350 $155,100

*The Area Median Income ( AIM)

Hạn chế bán lại

• Giá bán lại của căn nhà sẽ bị hạn chế trong khoảng thời gian Sáu mươi (60) năm. Nếu nhà được bán lại trong Thời hạn khoảng sáu mươi năm, nó phải được bán cho người mua khác đủ điều kiện với mức thu nhập tương đương. Điều này có nghĩa là việc bán một ngôi nhà thu nhập vừa phải, phải được bán cho người mua có thu nhập vừa phải với mức giá phải chăng cho người mua mới. Giá sẽ được đặt sao cho tổng chi phí sở hữu nhà cho người mua có thu nhập vừa phải sẽ không lớn hơn 35% tổng thu nhập của họ.

· Giá mua cho một gia đình đủ điều kiện mới được xác định bằng cách tính Giá nhà ở phải chăng chứ không phải bởi doanh số so sánh địa phương ("So sánh" hoặc "Comps"). Bất kỳ sự gia tăng nào trong giá bán của ngôi nhà sẽ là được xác định bởi sự gia tăng Thu nhập trung bình khu vực (AMI) cho Quận Cam, chứ không phải bởi thị trường nhà ở


Định nghĩa:

Giá cả phải chăng: Đó là một mức giá mà một gia đình có thu nhập vừa phải có thể chi trả mà không phải chi hơn 35% thu nhập gộp cho tất cả các chi phí sở hữu nhà (bao gồm thế chấp, lãi suất, thuế bất động sản, bảo hiểm và phí HOA).

AMI: Thu nhập trung bình khu vực.

HOA: Hội chủ nhà.

HUD / HCD: Bộ Phát triển Nhà và Đô thị / Bộ Phát triển Cộng đồng và Nhà ở Tiểu bang California.

Người mua đủ điều kiện: Người mua đủ điều kiện và một gia đình đủ điều kiện là một hộ gia đình có thu nhập không vượt quá 120% Thu nhập trung bình của khu vực.


Các câu hỏi thường gặp:


Toàn bộ quá trình mua nhà và được chấp thuận mất bao lâu?

Toàn bộ quá trình yêu cầu sự chấp thuận từ ba tổ chức khác nhau và có thể mất 2 - 6 tháng để xem xét và hoàn thành.

  • Đánh giá Habitat OC - Habitat OC thu thập các hồ sơ xin mua nhà trong một khoảng thời gian. Trong thời gian này, Habitat OC xem xét tất cả thông tin thu nhập cá nhân để xác định xem bạn có đủ điều kiện mua nhà hay không. Tại thời điểm đó, Habitat OC hoặc mở rộng một đề nghị để mua ở một mức giá cụ thể hoặc từ chối ứng dụng. Nếu bạn chấp nhận đề nghị cho mua, tập tin của bạn được gửi đến một ngân hàng.

  • Đánh giá ngân hàng - Ngân hàng xem xét tất cả các tài liệu và thông tin thu nhập và có thể yêu cầu bổ sung thông tin. Ngân hàng sẽ liên lạc trực tiếp với bạn và sẽ cung cấp khoản vay cụ thể thanh toán xuống và lãi suất. Nếu bạn không đủ điều kiện để vay, ngân hàng sẽ từ chối đơn đăng ký của bạn.

  • Ký quỹ - Nếu đơn đăng ký của bạn được ngân hàng chấp nhận và khoản vay được cung cấp, Mua và Bán thỏa thuận được ký kết và ký quỹ mở ra. Bạn phải hoàn thành lớp học Chủ nhà lần đầu.


Điều gì xảy ra khi tôi muốn bán nhà của tôi?

Khi bạn muốn bán nhà, bạn phải thông báo cho Habitat OC. Habitat OC có quyền từ chối mua lại căn nhà với giá phải chăng theo hướng dẫn thu nhập HUD / HCD hiện tại đối với người mua có mức thu nhập tương đương với Thu nhập trung bình khu vực trong năm bán lại cho sau đó thu nhập trung bình khu vực trong năm bạn mua nhà.


Nếu Habitat OC chọn không thực hiện quyền từ chối đầu tiên của mình, bạn phải bán căn nhà cho người mua đủ điều kiện của người Hồi giáo với giá phải chăng dựa trên hướng dẫn thu nhập HUD / HCD hiện tại.


Giá bán không được xác định bởi giá trị thị trường hiện tại của những ngôi nhà tương đương (hiện tại là comps), mà thay vào đó là mức thu nhập hiện tại của cư dân Quận Cam.


Tôi sẽ kiếm tiền khi bán nhà?

Nếu AMI ở Quận Cam tăng từ nay đến khi bạn bán nhà, giá bán phải chăng sẽ tăng theo. Tương tự, nếu AMI giảm giữa bây giờ và khi bạn bán nhà, giá bán sẽ giảm theo.

Trong lịch sử, AMI ở Quận Cam đã tăng dần theo thời gian, nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ trong tương lai


Con tôi có thể thừa kế nhà không?

Quyền thừa kế được coi là chuyển nhượng bất động sản và bất kỳ sự chuyển nhượng nào cũng phải được chuyển đến một người mua đủ điều kiện. Con bạn có thể được thừa kế nhà miễn là tổng thu nhập hộ gia đình không vượt quá 120% AMI hiện tại


Bao lâu để hạn chế bán lại áp dụng?

Các hạn chế bán lại áp dụng trong khoảng thời gian 60 năm. Vì vậy, nếu bạn bán căn nhà trước khi 60 năm trôi qua, người mua mới cũng phải đồng ý bán lại các hạn chế trong khoảng thời gian 60 năm kể từ khi bán lại căn nhà.

9 views0 comments
bottom of page